poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy

24 stycznia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018 roku.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/116/2009 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 marca 2009r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Rady Gminy w Sulmierzycach dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Sulmierzyce.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na 2018 r.

15. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 4 stycznia 2018 r.

16. Interpelacje i wnioski radnych.

17. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 stycznia 2018 r.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 stycznia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij