sobota, 22 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

18 marca 2022

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLVII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 marca (poniedziałek) o godz. 1100

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie oraz informacja
  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2021 rok.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Pajęcznie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulmierzyce za 2021 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
 9. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok.
 10.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 i Działalości Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju gminy Sulmierzyce na lata 2021- 2030.
 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Dąbrówka, Stanisławów, Sulmierzyce.
 15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2022″.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022 – 2032.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Sulmierzyce na 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce za 2021 rok.
 21. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XLVI sesji Rady Gminy.
 22.  Sprawy różne.
 23.  Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 18 marca 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close