poniedziałek, 20 września 2021r.

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy

19 lutego 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Lututów.

7. Podjęcie uchwały sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2018 r. i 9 lutego 2018 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Gminy w Sulmierzycach.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 lutego 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij