środa, 22 maja 2024r.

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy

19 lutego 2018

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XLVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz terenów usytuowanych w jej sąsiedztwie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Lututów.

7. Podjęcie uchwały sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2018 r. i 9 lutego 2018 r.

11. Interpelacje i wnioski radnych.

12. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Gminy w Sulmierzycach.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 lutego 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close