piątek, 23 lutego 2024r.

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy

20 marca 2018

przez  Małgorzata Osińska

Serdecznie zapraszamy na XLVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2018”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu zaplecza sportowego w miejscowości Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sulmierzyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w Rodzinie w 2017 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

12.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2018 – 2030,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2018 r.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Szkolenie dla radnych i sołtysów z zakresu ochrony danych osobowych.

18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 marca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close