niedziela, 26 września 2021r.

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy

22 stycznia 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2016.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2016 – 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia  na lata 2016 – 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego gminy Sulmierzyce na lata 2015-2019 pn. ”Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na 2016 rok.

11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sulmierzycach za rok 2015.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 22 stycznia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij