wtorek, 18 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

12 listopada 2019

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XVII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2018/2019.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019 – 2030.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2019 rok.

10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOPS w Sulmierzycach.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XVI sesji Rady Gminy.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

 

Ostatnia zmiana: 12 listopada 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij