środa, 22 maja 2024r.

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy

22 lutego 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Sulmierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.”

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej na terenie wsi Bogumiłowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2015.

10. Sprawozdanie z działalności GOPS w gminie Sulmierzyce za 2015 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

14. Zajęcie stanowiska w sprawie integralności województwa łódzkiego.

15. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2016 r.

16. Interpelacje i wnioski radnych.

17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 22 lutego 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close