poniedziałek, 4 marca 2024r.

Zaproszenie na XVsesję Rady Gminy

24 listopada 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2014/ 2015.

4. Informacja na temat przygotowania gminy do zimy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w gminie Sulmierzyce na 2016 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2016 rok w gminie Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Strzelce Wielkie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/380/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu pajęczańskiego.

19. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  22  i 27 października  2015 r.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 listopada 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close