poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XVsesję Rady Gminy

24 listopada 2015

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2014/ 2015.

4. Informacja na temat przygotowania gminy do zimy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w gminie Sulmierzyce na 2016 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2016 rok w gminie Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2015 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Strzelce Wielkie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/380/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu pajęczańskiego.

19. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  22  i 27 października  2015 r.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 listopada 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij