poniedziałek, 20 września 2021r.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy

20 kwietnia 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja na temat współpracy z powiatem przy udziale radnych powiatu reprezentujących gminę Sulmierzyce.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez gminę Sulmierzyce.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

7. Informacja na temat stanu ludności, bezrobocia w gminie Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

10. Działalność OSP na terenie gminy Sulmierzyce – informacja z wykorzystania środków z budżetu gminy.

11. Dyskusja na temat zbiorowego transportu drogowego na terenie gminy Sulmierzyce.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 23 marca 2016 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij