wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy

20 kwietnia 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja na temat współpracy z powiatem przy udziale radnych powiatu reprezentujących gminę Sulmierzyce.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulmierzyce w ramach I etapu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez gminę Sulmierzyce.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

7. Informacja na temat stanu ludności, bezrobocia w gminie Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2015 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2015 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

10. Działalność OSP na terenie gminy Sulmierzyce – informacja z wykorzystania środków z budżetu gminy.

11. Dyskusja na temat zbiorowego transportu drogowego na terenie gminy Sulmierzyce.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 23 marca 2016 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 kwietnia 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close