poniedziałek, 26 lutego 2024r.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

21 lutego 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach dla których Gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji gromadzenia wód odpadowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulmierzyce i wyboru jej przewodniczącego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XIX sesji Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 lutego 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close