poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

21 lutego 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach dla których Gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Sulmierzyce.
 9. Rozpatrzenie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia “Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji gromadzenia wód odpadowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulmierzyce i wyboru jej przewodniczącego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XIX sesji Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 lutego 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij