niedziela, 14 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

18 września 2012

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

24 września 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie przygotowań do roku szkolnego 2012/2013 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.
4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu  Ośrodkowi Zdrowia w Sulmierzycach.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia pomocy  finansowej od Gminy Kleszczów na realizację zadania dotyczącego rozbudowy dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami (kanalizacja deszczowa, zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie) oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy Kleszczów.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania przez Powiat Pajęczański Gminie Sulmierzyce zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegających na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami (kanalizacja deszczowa, zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie) oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E  na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy Kleszczów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.
8.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2012r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2012 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  jednostki samorządu terytorialnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2012 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na  lata 2012 – 2024.
13.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 21 sierpnia 2012r.
14.Interpelacje i wnioski radnych.
15. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji
16 Sprawy różne
17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 września 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close