poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

18 września 2012

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

24 września 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie przygotowań do roku szkolnego 2012/2013 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.
4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu  Ośrodkowi Zdrowia w Sulmierzycach.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia pomocy  finansowej od Gminy Kleszczów na realizację zadania dotyczącego rozbudowy dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami (kanalizacja deszczowa, zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie) oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy Kleszczów.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania przez Powiat Pajęczański Gminie Sulmierzyce zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegających na rozbudowie dróg powiatowych nr 1500E i 1901E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami (kanalizacja deszczowa, zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie) oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1500E  na odcinku od ronda w Sulmierzycach do granicy Gminy Kleszczów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.
8.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2012r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2012 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  jednostki samorządu terytorialnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2012 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na  lata 2012 – 2024.
13.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 21 sierpnia 2012r.
14.Interpelacje i wnioski radnych.
15. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji
16 Sprawy różne
17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 września 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij