czwartek, 28 października 2021r.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy

24 czerwca 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2015 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2015 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2015 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu  30 maja 2016 r.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Gminy.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 czerwca 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij