poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

21 lipca 2020

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Dyskusja na temat remontu i modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piekary.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2020 rok pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2020/2021.
 12. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce.
 13. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium
  z wykonania budżetu za 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 19. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXII i XXIII sesji Rady Gminy.
 20. Sprawy różne
 21. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 21 lipca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close