wtorek, 18 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

21 lipca 2020

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na XXIV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Dyskusja na temat remontu i modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Sulmierzyce.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piekary.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sulmierzyce.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej dla gminy Sulmierzyce na 2020 rok pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie”.
 9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2020/2021.
 12. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce.
 13. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium
  z wykonania budżetu za 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 19. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXII i XXIII sesji Rady Gminy.
 20. Sprawy różne
 21. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 21 lipca 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij