poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

21 lutego 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXIX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2013 r. (czwartek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania  ze środków budżetu gminy  Sulmierzyce zakupu  sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do sadzenia na terenie gminy Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia gotowości do realizacji projektu pn. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sulmierzyce”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  z przeprowadzonej kontroli Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013r.

12. Interpelacje i wnioski radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 lutego 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij