wtorek, 25 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

22 grudnia 2020

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na XXIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

29 grudnia 2020 (wtorek) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)                                        

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmine Sulmierzyce na lata 2021 – 2025.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Sulmierzycach
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
  i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sulmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu uprawnionego do udzielnia tych ulg oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej
  w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXVIII sesji Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 22 grudnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij