poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

17 listopada 2012

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

23 listopada 2012 r. (piątek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie  Sulmierzyce za rok szkolny 2011/2012.
4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2013 rok w gminie Sulmierzyce:
   1)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   2)    zwolnień w podatku od nieruchomości,
   3)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
   4)    określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych,
   5)    ustalenia wysokości stawek  opłaty targowej,
   6)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę  oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminy Sulmierzyce nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminy Sulmierzyce nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogumiłowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego-logo gminy Sulmierzyce oraz zasad jego użytkowania.
10. Wprowadzenie  zmian w budżecie gminy  Sulmierzyce na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na  lata 2012 – 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV sesji Rady Gminy w dniu  30 października 2012r.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 17 listopada 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close