niedziela, 14 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

18 grudnia 2012

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

21 grudnia 2012 r. (piątek)
o godz. 9:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Dyskusja w sprawie projektu Herbu Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sulmierzycach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sulmierzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do mienia komunalnego  gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w obrębie PGR Wola Wydrzyna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego-logo gminy Sulmierzyce oraz zasad jego użytkowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziale przedszkolnym dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce.
15. Wprowadzenie  zmian w budżecie gminy  Sulmierzyce na 2012 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na  lata 2012 – 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI sesji Rady Gminy w dniu  23 listopada 2012r.
19. Interpelacje i wnioski radnych.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 grudnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close