środa, 18 maja 2022r.

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

18 grudnia 2012

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

21 grudnia 2012 r. (piątek)
o godz. 9:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Dyskusja w sprawie projektu Herbu Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sulmierzycach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sulmierzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do mienia komunalnego  gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w obrębie PGR Wola Wydrzyna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego-logo gminy Sulmierzyce oraz zasad jego użytkowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziale przedszkolnym dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce.
15. Wprowadzenie  zmian w budżecie gminy  Sulmierzyce na 2012 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na  lata 2012 – 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI sesji Rady Gminy w dniu  23 listopada 2012r.
19. Interpelacje i wnioski radnych.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 grudnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij