piątek, 1 grudnia 2023r.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy

15 listopada 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2015/2016.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

5.Informacja z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2016 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty  targowej w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Sulmierzyce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOPS w Sulmierzycach.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 19 października  2016 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad

Ostatnia zmiana: 15 listopada 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close