piątek, 21 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 listopada 2020

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 listopada 2020 (poniedziałek) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)                                        

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2019/2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia “Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w gminie Sulmierzyce
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXVII sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 24 listopada 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij