środa, 19 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 listopada 2020

przez  Paulina Telenga

Serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 listopada 2020 (poniedziałek) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)                                        

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2019/2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/149/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w gminie Sulmierzyce
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXVII sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 24 listopada 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close