poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

18 lutego 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

24 lutego 2021 (środa) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/357/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2021”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia “Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 10. 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2025.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiegona 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXX sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 18 lutego 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij