wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

18 lutego 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

24 lutego 2021 (środa) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/357/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2021”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 10. 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2025.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiegona 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXX sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 18 lutego 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close