środa, 22 maja 2024r.

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

29 marca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

31 marca 2021 (środa) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Informacja na temat protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Pajęcznie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2020 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.

7. Przyjęcie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce na lata 2021 – 2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2021”.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXI sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 29 marca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close