niedziela, 5 grudnia 2021r.

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce

29 marca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

31 marca 2021 (środa) o godz. 1000 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Informacja na temat protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Pajęcznie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2020 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.

7. Przyjęcie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce na lata 2021 – 2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2021”.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXI sesji Rady Gminy.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 29 marca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij