piątek, 19 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy

20 lutego 2017

przez  Małgorzata Osińska

Serdecznie zapraszamy na XXXII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem gminy Sulmierzyce na lata 2017-2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z działalności GOPS w gminie Sulmierzyce za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.
 13. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji przekazanej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Sulmierzyce za 2016 rok.
 14. Zaopiniowanie uwag dotyczących herbu.
 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2017 r.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 lutego 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close