środa, 12 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy

21 czerwca 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia  między gminą Sulmierzyce i gminą Kleszczów w zakresie współpracy  przy realizacji zadania publicznego polegającego na rozbudowie  drogi gminnej od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

   b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

15. Informacja  nt. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2013 r.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 czerwca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close