poniedziałek, 18 października 2021r.

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy

21 czerwca 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  rok 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w gminie Sulmierzyce oraz nadania im statutów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia  między gminą Sulmierzyce i gminą Kleszczów w zakresie współpracy  przy realizacji zadania publicznego polegającego na rozbudowie  drogi gminnej od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

   b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

15. Informacja  nt. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2013 r.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 czerwca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij