wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy

20 marca 2017

przez  Małgorzata Osińska

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2016 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2017 r.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close