wtorek, 3 sierpnia 2021r.

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy

20 marca 2017

przez  Małgorzata Osińska

Serdecznie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2017”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
 11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2016 roku klubom sportowym z terenu gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego GOZ w Sulmierzycach
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2017 r.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 20 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij