środa, 12 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy

30 lipca 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

31 lipca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9


Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2013”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2013-2015”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kodrań.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013r.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Wręczenie stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy Sulmierzyce.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 30 lipca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close