poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy

30 lipca 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

31 lipca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9


Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce na rok 2013”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2013-2015”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kodrań.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013r.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawy różne.

13. Wręczenie stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy Sulmierzyce.

14. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 30 lipca 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij