wtorek, 18 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

23 stycznia 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2014-2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
a) na zadanie: Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości   Chorzenice,
b) na zadanie: Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary,
c) na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach,
d) na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych,
e) na zadanie: Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Sulmierzyce kredytu długoterminowego w roku 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Sulmierzyce na lata 2014-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015.”

10. Podjęcie uchwały  w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulmierzyce na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach na 2014 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na  2014 rok.

16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2013 r.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 23 stycznia 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij