piątek, 19 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

23 stycznia 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2014-2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
a) na zadanie: Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości   Chorzenice,
b) na zadanie: Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary,
c) na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach,
d) na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych,
e) na zadanie: Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Sulmierzyce kredytu długoterminowego w roku 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Sulmierzyce na lata 2014-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015.”

10. Podjęcie uchwały  w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulmierzyce na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Sulmierzycach na 2014 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sulmierzycach na  2014 rok.

16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2013 r.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 23 stycznia 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close