poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

24 sierpnia 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXIX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

5 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w gminie Sulmierzyce oraz nadania jej statutu.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

6. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulmierzycach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dworszowicach Pakoszowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sulmierzycach z przeprowadzonej kontroli z wykorzystania dotacji dla klubów sportowych za I półrocze 2017 r.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2017 r.

12. Interpelacje i wnioski radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 sierpnia 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij