poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy

11 września 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXV SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXV sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

18 września 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań – Anielów,  Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu zdrowotnego Gminy Sulmierzyce na  2013 r. pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2013-2017”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Sulmierzyce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych Rady Gminy w Sulmierzycach.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

   b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 31 lipca 2013 r.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 11 września 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij