wtorek, 25 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

23 czerwca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 czerwca (środa) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2021/2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach, dla których Gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie projektu chwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Rozpatrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXIV sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 23 czerwca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij