wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce

23 czerwca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXV sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 czerwca (środa) o godz. 1000

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sulmierzyce na rok szkolny 2021/2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach, dla których Gmina Sulmierzyce jest organem prowadzącym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 10. Debata nad raportem o stanie gminy Sulmierzyce za 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie projektu chwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Rozpatrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2021 rok.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XXXIV sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 23 czerwca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close