poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy

18 października 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

22 października 2013 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2013 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2012/2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/194/2013  Rady Gminy w Sulmierzycach  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXVIII /196/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 stycznia 2013 roku  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  ze środków PROW  na lata 2007- 2013 – zadanie „Budowa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 – zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej  w miejscowości Piekary”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

   b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

9. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 18 września 2013r.

11. Informacja o przygotowaniach gminy do zimy.

12. Dyskusja na temat zajęcia stanowiska w sprawie nadania nazwy placu w Sulmierzycach.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 października 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij