wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy

18 października 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

22 października 2013 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2013 r.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2012/2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/194/2013  Rady Gminy w Sulmierzycach  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXVIII /196/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 stycznia 2013 roku  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań  ze środków PROW  na lata 2007- 2013 – zadanie „Budowa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 – zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej  w miejscowości Piekary”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

   b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

9. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 18 września 2013r.

11. Informacja o przygotowaniach gminy do zimy.

12. Dyskusja na temat zajęcia stanowiska w sprawie nadania nazwy placu w Sulmierzycach.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 18 października 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close