piątek, 28 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

22 listopada 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. w gminie Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej w gminie Sulmierzyce na 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 r.
   b) zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Chorzenice, Dąbrówka, Sulmierzyce i Eligiów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Sulmierzyce a osobą fizyczną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Stanisławowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Sulmierzyce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Sulmierzyce na drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Sulmierzyce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach na lata 2013-2018.

18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 22 października 2013 r.

19. Dyskusja na temat herbu gminy Sulmierzyce w związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Heraldycznej.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Sprawy różne.

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23. Zakończenie obrad.


Ostatnia zmiana: 22 listopada 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij