środa, 12 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

22 listopada 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. w gminie Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej w gminie Sulmierzyce na 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 r.
   b) zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Chorzenice, Dąbrówka, Sulmierzyce i Eligiów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Sulmierzyce a osobą fizyczną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Stanisławowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do zasobu Gminy Sulmierzyce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Sulmierzyce na drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Sulmierzyce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach na lata 2013-2018.

18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 22 października 2013 r.

19. Dyskusja na temat herbu gminy Sulmierzyce w związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Heraldycznej.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Sprawy różne.

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23. Zakończenie obrad.


Ostatnia zmiana: 22 listopada 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close