wtorek, 18 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

21 czerwca 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce na lata 2011-2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań -Anielów, Kuźnica, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 czerwca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij