czwartek, 30 maja 2024r.

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

21 czerwca 2017

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulmierzyce z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce na lata 2011-2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2017 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań -Anielów, Kuźnica, Piekary, Sulmierzyce i Wola Wydrzyna.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 21 czerwca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close