sobota, 16 października 2021r.

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy

24 października 2011

przez  admin

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach


Serdecznie zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 października 2011 r. (czwartek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

 

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Informacja Komendanta Powiatowej Policji  i  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do jego poprawy na terenie gminy Sulmierzyce.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok  szkolny 2010/2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/110/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach.
7. Informacja na temat dokonanej analizy  oświadczeń majątkowych  za  2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach.
9. Wprowadzenie  zmian w budżecie gminy  Sulmierzyce na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2011-2015.
11. Informacja o przygotowaniu gminy do akcji zimowej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 października 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij