środa, 12 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy

24 października 2011

przez  admin

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach


Serdecznie zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

27 października 2011 r. (czwartek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

 

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Informacja Komendanta Powiatowej Policji  i  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do jego poprawy na terenie gminy Sulmierzyce.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok  szkolny 2010/2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/110/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach.
7. Informacja na temat dokonanej analizy  oświadczeń majątkowych  za  2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach.
9. Wprowadzenie  zmian w budżecie gminy  Sulmierzyce na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2011-2015.
11. Informacja o przygotowaniu gminy do akcji zimowej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 października 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close