sobota, 22 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

8 marca 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

16 marca 2012 r. (piątek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad .

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu radomszczańskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za 2011 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2011rok.

10. Informacja finansowa funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie Sulmierzyce.

11. Dyskusja nt. dostępnych funduszy zewnętrznych i perspektyw ich pozyskania w 2012 r. dla gminy Sulmierzyce.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2012 r.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 8 marca 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close