poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

8 marca 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

16 marca 2012 r. (piątek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad .

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu radomszczańskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za 2011 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2011rok.

10. Informacja finansowa funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie Sulmierzyce.

11. Dyskusja nt. dostępnych funduszy zewnętrznych i perspektyw ich pozyskania w 2012 r. dla gminy Sulmierzyce.

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2012 r.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach.

14. Interpelacje i wnioski radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 8 marca 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij