sobota, 16 października 2021r.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

25 maja 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w  Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminy Sulmierzyce nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulmierzyce położonej w Bogumiłowicach(działka Nr 201 o pow.0,06 ha).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (działka nr 1138 o pow.0.02 ha położona w Dworszowicach Pak.).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulmierzyce położonej w Sulmierzycach (działka nr 1524/2 o pow.0,0444 ha).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna(dz.nr 100 o pow.1,84 ha, nr 117 o pow.0,04 ha, nr 188 o pow.0,36 ha, nr 394 o pow.0,32, nr 472 o pow.0,09, nr 572 o pow.0,33ha , nr 573 o pow.0,16 ha , nr 641 o pow.0,52 ha).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.

15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli Przedszkola w Bogumiłowicach.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX sesji Rady Gminy w dniu  05 kwietnia 2012r.

18. Interpelacje i wnioski radnych.

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 25 maja 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij