środa, 19 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach

25 maja 2012

przez  admin

Serdecznie zapraszamy na XX sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w  Sulmierzycach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminy Sulmierzyce nieruchomości od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulmierzyce położonej w Bogumiłowicach(działka Nr 201 o pow.0,06 ha).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (działka nr 1138 o pow.0.02 ha położona w Dworszowicach Pak.).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulmierzyce położonej w Sulmierzycach (działka nr 1524/2 o pow.0,0444 ha).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna(dz.nr 100 o pow.1,84 ha, nr 117 o pow.0,04 ha, nr 188 o pow.0,36 ha, nr 394 o pow.0,32, nr 472 o pow.0,09, nr 572 o pow.0,33ha , nr 573 o pow.0,16 ha , nr 641 o pow.0,52 ha).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2012-2024.

15. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli Przedszkola w Bogumiłowicach.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX sesji Rady Gminy w dniu  05 kwietnia 2012r.

18. Interpelacje i wnioski radnych.

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 25 maja 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close