wtorek, 21 września 2021r.

Zmiana przepisów – wycinka drzew i krzewów

24 września 2015

przez  admin

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW – ZMIANA PRZEPISÓW

Informujemy mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, w myśl której:

1. Konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Nie wymaga uzyskania zezwolenia usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy (których wiek przekracza 10 lat i rosną na terenach innych niż ogrody przydomowe) nadal wymagają zgody organu gminy  na ich usunięcie.

3. Usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia – przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

4. Obniżono wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowano wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.

5. Zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wobec powyższego informuję, że  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który dostępny jest TUTAJ, jak również w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 22.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w tut.  Urzędzie, pok. nr 22, tel. (44) 684 60 56 wew. 110

Ostatnia zmiana: 24 września 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij