czwartek, 30 maja 2024r.

Zmiana przepisów – wycinka drzew i krzewów

24 września 2015

przez  admin

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW – ZMIANA PRZEPISÓW

Informujemy mieszkańców Gminy Sulmierzyce, iż z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, w myśl której:

1. Konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Nie wymaga uzyskania zezwolenia usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy (których wiek przekracza 10 lat i rosną na terenach innych niż ogrody przydomowe) nadal wymagają zgody organu gminy  na ich usunięcie.

3. Usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia – przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

4. Obniżono wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowano wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.

5. Zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wobec powyższego informuję, że  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który dostępny jest TUTAJ, jak również w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 22.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w tut.  Urzędzie, pok. nr 22, tel. (44) 684 60 56 wew. 110

Ostatnia zmiana: 24 września 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close