Dzisiaj jest
Wtorek
30 sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Adaukt, Częstowoj, Gaudencja, Miron, Rebeka, Róża, Szczęsny, Szczęsna, Tekla
Do końca roku zostało
124 dni

Urząd Gminy w Sulmierzycach

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 30 sierpnia 2016 13:48

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

Uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Sulmierzyce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się, wzorem lat ubiegłych, o stypendia szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Sulmierzyce. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. O stypendium mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce oraz:

 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • wychowankowie publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi obecnie 514 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 930).

Więcej: Stypendia szkolne 2016/2017

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 30 sierpnia 2016 12:59

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy o tym świadczeniu – dostępne po kliknięciu TUTAJ.

Przypominamy, że świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój nr 1 oraz pod nr tel. (44) 684 60 56 wew. 123.

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 30 sierpnia 2016 11:21

dajcie_mi_tenora

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 29 sierpnia 2016 11:34

WYSTĘP GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ PODCZAS 40 JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW SZTUKI LUDOWEJ W KRAKOWIE - FOTORELACJA

Gminna Orkiestra Dęta z Sulmierzyc przyjmując zaproszenie Pani Jolanty Wiekiery – dyrektor Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie wzięła udział w 40 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej, które odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie.

Współpraca Orkiestry Dętej z Sulmierzyc i z Sędziszowa rozpoczęła się w 2015 r. podczas Warsztatów Muzycznych Sielpia, później spotkały się na zaproszenie miasta Sędziszów podczas koncertu kolęd, a następnie zaprezentowały swój repertuar na Cepeliadzie w Sulmierzycach. Z kolei w tym roku obie orkiestry wzięły udział w letnich Warsztatach Muzycznych Zakopane 2016.

Tym razem na krakowskim rynku, podczas 40 Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, 50-cio osobowa grupa połączonych orkiestr wykonała repertuar musicalowy, popowy, rozrywkowy oraz utwory autorstwa prowadzącego koncert kapelmistrza Pana Piotra Janika. Występ zrobił wielkie wrażenie na publiczności i został nagrodzony owacjami na stojąco.

Więcej: Występ Gminnej Orkiestry Dętej na Międzynarodowych Targach Sztuki

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 29 sierpnia 2016 11:09

ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

5 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy - nr 9

Więcej: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 24 sierpnia 2016 14:24

OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 ORAZ HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż od dnia 01.08.2016r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Natomiast od dnia 01.09.2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Więcej: Okres zasiłkowy 2016/2017

 • PDF
 • Drukuj
 • wtorek, 23 sierpnia 2016 10:24

APEL W SPRAWIE ZGŁASZANIA DO POWIATOWYCH LEKARZY WETERYNARII FAKTU ZAKUPU ŚWIŃ NA TARGOWISKACH

Główny Lekarz weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Głównym Inspektoracie Weterynarii:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

tel. 22 623 20 89, fax 22623 14 08

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • PDF
 • Drukuj
 • poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:54

SPOTKANIE INFORMACYJNE – „PSZCZOŁY JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW KSZTAŁTUJĄCYCH ROLNICTWO EKOLOGICZNE”


W czwartek 25.08.2016 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sulmierzycach odbędzie się spotkanie informacyjne dot. szkolenia pn. „Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne”, na którym ustalone zostaną pozostałe szczegóły spotkań oraz będzie możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w szkoleniu. Serdecznie zapraszamy.


pszczoly

 • PDF
 • Drukuj
 • czwartek, 18 sierpnia 2016 12:23

NOWE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE I PLACE ZABAW W GMINIE SULMIERZYCE

Gmina Sulmierzyce stawia na zdrowie i aktywność fizyczną swoich mieszkańców. Corocznie prowadzone są akcje szczepień przeciwko grypie i wirusowi HPV, każdy mieszkaniec gminy może nieodpłatnie skorzystać z porad dietetyka a dzieci w wieku 5 – 13 lat mają zapewnioną bezpłatną opiekę dentystyczną. Poza tym, w ciągu ostatnich lat na terenie gminy powstała siłownia zewnętrzna i sześć nowych placów zabaw. W świetlicy wiejskiej w Piekarach można skorzystać z urządzeń do ćwiczeń – rowerka treningowego i orbitreka, pozostałe świetlice dysponują natomiast stołami do tenisa stołowego. Zostało również zbudowane od podstaw zaplecze sportowe przy klubie LKS Słowian w Dworszowicach Pakoszowych.

W tym roku w miejscowościach Wola Wydrzyna, Bogumiłowice i Bieliki przy świetlicach wiejskich powstaną place zabaw i otwarte siłownie zewnętrzne natomiast w Dworszowicach Pakoszowych siłownia zewnętrzna. Siłownia w Sulmierzycach w związku z dużym zainteresowaniem zostanie rozbudowana o kolejne urządzenia. Wykonawcą robót została firma „APIS” z/s w Jarosławiu, która całość prac wykona za kwotę 169.101,67 zł brutto w terminie do 12.10.2016 r.

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 17 sierpnia 2016 13:33

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KODRANIU

W miejscowości Kodrań od lipca br. trwa zaplanowana przebudowa drogi gminnej. Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma STRABAG Sp. z o. o. z/s w Pruszkowie. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie obustronnych poszerzeń jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie w miejscach poszerzeń maty geokompozytowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieranej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy oraz istniejących zjazdów do granicy pasa drogowego. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 1.092.414,01 zł brutto i określa termin wykonania robót na dzień 31.08.2016 r.

przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 1przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 2przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 3przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 4przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 5przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 6przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 7przebudowa drogi gminnej w Kodraniu 8

 • PDF
 • Drukuj
 • środa, 17 sierpnia 2016 11:15

NAGRODY WÓJTA GMINY ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - FOTORELACJA

W piątek, 12 sierpnia 2016 r. podczas XXV sesji Rady Gminy w Sulmierzycach nastąpiło uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Sulmierzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach. Gratulacje, nagrody i okolicznościowe dyplomy z rąk Wójta Gminy – Gabriela Orzeszka, Przewodniczącego Rady Gminy – Tadeusza Kruszyńskiego oraz Przewodniczącej Komisj Oświaty, Zdrowia i Zaopatrzenia Ludności – Danuty Zając odebrali członkowie Gminnej Orkiestry Dętej w Sulmierzycach oraz twórcy ludowi - Henryk Chałubiec, Jerzy Kacprowski oraz Dariusz Kuśmierek. Wszystkich tegorocznych laureatów było 26.

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy, w swoich przemówieniach do zgromadzonych, dziękowali nagrodzonym za ich pracę, trud i zaangażowanie, podkreślili także ich wkład w upowszechnianie kultury, aktywizację lokalnej społeczności i promocję gminy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Natomiast obecni na uroczystym spotkaniu zaproszeni goście podkreślali rolę rodzimej kultury i tradycji, z której się wywodzimy, w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród młodych ludzi.

Więcej: Nagrody Wójta Gminy 2016

Strona 1 z 79