środa, 22 maja 2024r.

Nabór dzieci do gminnego żłobka “Magiczna Kraina” w Sulmierzycach

26 października 2022

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce ogłasza   nabór dzieci do Gminnego Żłobka ,,Magiczna Kraina” w Sulmierzycach w ramach realizowanego projektu  pn. ,,Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce” (grupa docelowa projektu to osoby  uczące się, pracujące lub zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022.

Porządek postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka ,,Magiczna Kraina’’ w Sulmierzycach prowadzonego przez Gminę Sulmierzyce.

 

Informujemy, że o przyjęciu dziecka do żłobka decydują kryteria zawarte w Regulaminie rekrutacji w projekcie pn.: ,,Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie  Sulmierzyce” (pobierz)

Kryteria formalne – obligatoryjne

1) Osoby uczące się, pracujące lub zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.

2) Wiek dziecka – rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.

3) Status na rynku pracy:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekujące się dzieckiem do lat 3,

– osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,

– osoby przebywające na urlopie wychowawczym,

– osoby pracujące, opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3, którym udział w projekcie pozwoli na podtrzymanie zatrudnienia – w tym osoby czynne zawodowo.

 

Kryteria dodatkowe – merytoryczne

  • osoby z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),
  • rodzice dzieci z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie
    o niepełnosprawności,
  • osoby pochodzące z rodziny, w której dochód na jednego członka jest niższy niż aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat rekrutacji  uzyskać można  pod nr tel. 44 685 33 31 lub  w pokoju nr 33 Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania w pokoju nr 33 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka ,,Magiczna Kraina”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2022 (pobierz harmonogram).

 

Termin składania dokumentów  od  27 października 2022r. (w trybie ciągłym).

Lista dzieci przyjętych zostanie udostępniona do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym w pokoju nr 33 Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

Przypominamy: wszystkie składane dokumenty muszą być zgodne pod względem zawartości treści i logotypów oraz wydrukowane w kolorze.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka “Magiczna Kraina” w Sulmierzycach prowadzonego przez Gminę Sulmierzyce (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pdf)

Dokumenty wymagane:

Deklaracja udziału w projekcie (pdf)

Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych (pdf)

Kwestionariusz osobowy (pdf)

Oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (pdf)

Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka ,,Magiczna Kraina” w Sulmierzycach (pdf)

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu (pdf)

Wzór zaświadczenia o pobycie na urlopie (pdf)

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych rekrutacji – jeśli dotyczy:

Wzór oświadczenia o spełnieniu kryterium dochodowego (pdf)

Wzór zaświadczenia o wielodzietności (pdf)

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie: orzeczenie o niepełnosprawności)

Ostatnia zmiana: 27 października 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close